Vernieuwingstraject Gravensteen

05/07/2018

Stadsbouwmeester gaat samen met Vlaamse Bouwmeester op zoek naar toparchitectenteam voor Gravensteen

De Vlaamse Bouwmeester heeft een open oproep gepubliceerd voor het Gravensteen. Dat betekent dat er op zoek gegaan wordt naar een interdisciplinair ontwerpteam dat een masterplan kan ontwikkelen. Een bijzonder belangrijke stap in het vernieuwingstraject voor het Gravensteen.

De burcht in het hart van de Gentse stadskern vormt met haar versterkte muren met kantelen, uitkijktorens, donjon en poortgebouw, een sterk landmark, dat jaarlijks meer dan 300.000 bezoekers aantrekt. Als belangrijke historische getuige en exponent van de rijke middeleeuwse geschiedenis van de stad heeft het Gravensteen in het verleden al jarenlange restauraties ondergaan. Vandaag zet het IVA Historische Huizen van de Stad Gent in op een betekenisvolle en kwalitatieve beleving van het monument met verschillende parcours en storytelling op maat van de bezoekersgroepen. Daarbij fungeert het Gravensteen niet enkel als een feitelijke, historische of authentieke plek, maar ook als een mythische en imaginaire plek. Een sterk ontwerpteam moet die ambitie terughoudend vormgeven op het vlak van architectuur, restauratie, landschapsontwerp, scenografie en mediatechnologie.

'Het Gravensteen heeft als historisch monument ontzettend veel te bieden, maar voldoet op dit ogenblik niet aan de huidige opvattingen van een state-of-the-art bezoekersbeleving voor een heel gevarieerd publiek. Met het dossier voor een hefboomproject van Toerisme Vlaanderen is de Stad Gent begonnen het verhaal te schrijven voor een nieuw Gravensteen in Gent. Zowel het stadsbestuur als Toerisme Vlaanderen trekken daarbij de kaart van integrale toegankelijkheid en familievriendelijkheid.'

Annelies Storms, schepen van cultuur

Bezoekerservaring naar hoger niveau tillen

Door een geslaagde herwaardering van de historische elementen, het opwaarderen van de markante onderdelen en het herbekijken van de routing, wil Stad Gent de bezoekerservaring in deze 21ste eeuw naar een hoger niveau tillen. De binnentuin heeft veel potentieel als stedelijke ‘verborgen’ groenruimte en als deel van het belevingsparcours. Het dak van de donjon heeft de potentie van een groot balkon met zicht over de stad. En het huidige, benepen kassagebouw is aan vervanging toe.

De mogelijkheden tot integratie van een ruim en comfortabel bezoekersonthaal, sanitair en eventuele aanvullende functies zijn voor de ontwerpers een belangrijk vraagstuk. Het noordelijk bijgebouw kan in de routing en toegankelijkheid een sleutelrol spelen. Uiteraard speelt de dialoog tussen oud en nieuw een cruciale rol en moeten de nieuwe ingrepen de erfgoedwaarden van de burcht versterken.

Vernieuwd Gravensteen tegen 2023

De Stad Gent treedt op als bouwheer en mandateert de Vlaamse Bouwmeester om de open oproep te lanceren. In het najaar van 2018 zullen uit alle inzendingen maximaal vijf ontwerpers geselecteerd worden die in de tweede fase een ontwerp kunnen indienen. In het voorjaar van 2019 wordt het ontwerpteam aangesteld. Het project moet in 2023 beëindigd zijn.

De opdracht wordt geraamd op 8,1 miljoen euro. Het totale investeringsbudget wordt gedragen door drie partijen: Toerisme Vlaanderen subsidieert 60% van de infrastructuurwerken en scenografie. Het Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen subsidieert alle restauratiedossiers op basis van het goedgekeurd beheersplan. De Stad Gent draagt de netto- investeringslast van het totale project.