Pop-up horecazaak gezocht voor tuin Hotel d’Hane Steenhuyse

10/04/2017

Historische Huizen Gent is op zoek naar een tijdelijke pop-up horecazaak voor de tuin van het prachtige Hotel d’Hane Steenhuyse. En dat tijdens het fotofestival 80 Days of Summer, van 30 juni t/m 17 september 2017. Kandidaten kunnen het bestek opvragen via historischehuizen@gent.be . Er is een verplicht plaatsbezoek op dinsdag 2 mei 2017.

 

Laagdrempelige pop-up

Historische Huizen Gent wil in de eerste plaats de culturele waarde van d’Hane Steenhuyse bij

een breder publiek bekendmaken. Hen laten genieten van de spirit of place.

Het is de bedoeling dat de pop-up bar laagdrempelig is, aansluit bij het imago van Historische Huizen Gent en een kwalitatief en gevarieerd aanbod uitwerkt dat the spirit of place versterkt. De uitbating moet optimaal in relatie staan met het 18de eeuwse karakter van het pand maar wel met een hedendaagse betekenis voor een zo breed mogelijk publiek.

Deze oproep is een experiment om de evenwichtsoefening te maken tussen een economische activiteit en de draagkracht van het pand. En dat in het kader van een toekomstige permanente concessie. Historische Huizen Gent houdt de pop-up ruimte buiten het historische exclusieve pand, maar wil de troeven van de locatie op een zorgzame manier in de kijker zetten. Hotel d’Hane Steenhuyse beschikt immers over een prachtige binnentuin. Als mensen op pleinen en terrassen iets kunnen drinken, verpozen, flaneren, geeft dit een unieke dimensie aan een bezoek aan de binnenstad.

 

Parel in het centrum van de stad

Hotel d’Hane Steenhuyse is een achttiende-eeuwse hôtel de maître,  gelegen in de Gentse

Veldstraat. Een pand met een rijkdom aan bewonersverhalen dat getuigt van de (aristocratische) leefcultuur in vooral de achttiende eeuw. Het ademt de sfeer uit van Dangerous Liaisons, van upstairs downstairs, salonrevoluties, van balboekjes en zijden schoenen.

Het pand heeft een mooie tuin met koetshuis en is via een publieke toegangsweg zowel toegankelijk vanuit de Veldstraat als vanuit de Korte Meer. Het heeft het potentieel om een open ontmoetingsplek te worden waarbij de tuin een ruimte van pauze is tussen de drukke winkelassen in het centrum en de vele culturele huizen.

 

80 Days of Summer

Het team van Historische Huizen Gent staat in voor de cultuur-toeristische

exploitatie van Hotel d’Hane Steenhuyse. Tijdens de zomer organiseert Historische Huizen Gent er voor de tweede keer een fototentoonstelling in het kader van het zomerfotofestival 80 Days of Summer. Dit is een tweejaarlijks initiatief waarbij bezoekers via een stadsparcours bekende en minder bekende historische plekken ontdekken door verrassende fotografiereeksen in een originele setting: een treffende dialoog tussen de locaties en de beelden. Bij een eerste editie kon het festival rekenen op 23.000 bezoekers. Hotel d’ Hane Steenhuyse was toen met de foto’s van Erwin Olaf een absolute trekpleister.

De pop-up horecazaak in Hotel d’Hane Steenhuyse wordt tijdens dit festival een ideaal meetingpoint en rustpunt tijdens een wandeling door de binnenstad met de fotografie als jouw gids.

 

Plaatsbezoek

Historische Huizen Gent voorziet een verplicht plaatsbezoek op dinsdag 2 mei tussen 13 en 17 uurvoorafgaand aan het indienen van de offerte, zodat de kandidaat-concessiehouders de situatie op de locatie zelf correct kan inschatten.

De selectie van de kandidaten vindt plaats op basis van zowel inhoudelijke als financiële

criteria. De  projectinformatie, de voorwaarden waaronder de concessie zal worden

verleend en de voorwaarden van de bieding is beschreven in het bestek.

Bestek kan opgevraagd worden via historischehuizen@gent.be